สอบถาม / แจ้งปัญหาใช้งาน ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ "VDO CONFERENCE" โทรศัพท์ 0-2241-0020 ต่อ 2965 (ฝ่ายโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

VDO CONFERENCE | ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ กรมชลประทาน

  1. ปฏิทินการใช้บริการ VDO CONFERENCE
  2. ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ VDO Conference
  3. ระบบ VDO Conference คืออะไร

Main Menu