รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรม รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพการทดสอบการปฏิบัติงานรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก บริเวณแปลงนาสาธิต จากโดรน (Drone) มาแสดงในงานเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับชม ณ พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจิก กรุงเทพฯ
ติดตั้งระบบภาพและเครื่องเสียง ห้องประชุม SWOC สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ทีมงาน FAST-01 ทำการติดตั้งพร้อมทดสอบระบบภาพและเครื่องเสียง ณ ห้องประชุม SWOC สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2563 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร (TS3) และเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference ณ พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผค.ทส. และทีมงานทำการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร (TS3) และเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference ณ พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนระบบวิทยุสื่อสาร และเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ผค.ทส.และทีมงาน ลงพื้นที่สนับสุนนระบบวิทยุสื่อสาร และเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
ติดตั้งระบบประชุมทางไกล VDO Conference ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 40/2563
วันที่ 6 ต.ค. 2563 ทีมงาน FAST 01 เดินทางจากกรมชลประทานสามเสน เพื่อติดตั้งระบบประชุมทางไกล VDO Conference ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 40/2563 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารและเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference การประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล
วันที่ 20 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผค.ทส. และทีมงาน ทำการควบคุมระบบ VDO Conference การการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล โดยมี รธบ. เป็นประทานในการประชุม ร่วมกับผส.บอ ผส.ชป​ 2,3,4,6,7,8,9,10 และ ผส.คก. เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุม SWOC7 สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี
ให้ความรู้การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
วันที่ 10 ก.ย. 2563 ทีมงาน ผค.ทส. ให้ความรู้ด้านวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารและลงแอพพลิเคชัน TS3 จังหวัดแพร่
วันที่ 27 ส.ค. 2563 ผค.ทส. และทีมงาน ได้ทำการ Test ระบบวิทยุสื่อสารและลงแอพพลิเคชัน TS3 พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของฝายแม่ยม ในเขตภาคเหนือตอนบน ของสถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้อยสัก อำเภอสอง จังหวัดแพร่
การประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานชลประทานที่ 5 (สัญจรครั้งที่ 6) จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการคลินิกชลประทาน ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานชลประทานที่ 5 (สัญจรครั้งที่ 6) ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี
การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 และการติดตามการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และทีมงานทำการควบคุมระบบ VDO Conference และระบบเครื่องเสียง การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 และการติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 5,6,7 และ 8 ณ ห้องประชุมลำน้ำพอง สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

TELECOMMUNICATION  SERVICE


แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ VDO Conference ฝ่ายโทรคมนาคม ภายใน 2965 | แจ้งปัญหาการใช้งานวิทยุสื่อสาร ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ภายใน 2485 | แจ้งปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) ภายใน 2401 | แจ้งปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) ภายใน 593, 467

RID. Radio online

วิทยุออนไลน์
รับฟังผ่านระบบ VPN กรมชลประทาน
Stream Name : Telecom RID


Online 8.30-9.00/12.00-13.00/16.00-16.30

| Booklets ICT

| Facebook Fanpage TCMD

| ปฏิทินการใช้บริการ VDO Conference

TELECOMMUNICATION  LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
111
111
370
2409
5055
128037

Main Menu